Aktuálne máme dostnupné na eshope len niektoré produkty. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Výhody a skupiny členstva

Dobré zo Slovenska, družstvo ponúka možnosť stať sa členom skupiny BASIC, PREMIUM alebo GOLD a podieľať sa na hospodárskom výsledku družstva.

 

Rozdelenie zisku medzi členov skupiny BASIC, PREMIUM a GOLD

Pre jednotlivé úrovne členstva BASIC, PREMIUM a GOLD je určený tento počet podielov na zisku.

            Člen skupiny BASIC                –  1 podielová jednotka                 (PJ – podielová jednotka)

            Člen skupiny PREMIUM         –  3 podielové jednotky

            Člen skupiny GOLD                 –  6 podielových jednotiek

Z uvedeného vyplýva, že člen skupiny PREMIUM má 3-násobné väčší podiel na zisku ako člen skupiny BASIC a člen skupiny GOLD má 6-násobné väčší podiel na zisku ako člen skupiny BASIC. Uvedené platí pre základný členský vklad v hodnote 100 eur.

V prípade ak členský vklad člena družstva je vo výške napr. 300 eur, prislúchajúci počet podielových jednotiek (PJ) na zisku sa v tomto prípade vynásobí číslom 3. (300 eur / 100 eur = 3). Výsledok: BASIC – 3 PJ, PREMIUM – 9 PJ, GOLD 18 – PJ.

 

Ako sa stať členom skupiny BASIC?

Členom skupiny BASIC sa stane každý kto podal prihlášku do družstva a zaplatil základný členský vklad vo výške 100 eur.

 

Ako sa stať členom skupiny PREMIUM?

Členom skupiny PREMIUM sa stane člen BASIC, ktorý získal pre družstvo minimálne dvoch nových členov.

 

Ako sa stať členom skupiny GOLD?

Členom skupiny GOLD sa stane:

  • člen BASIC, ktorý získal pre družstvo minimálne päť nových členov,

  • člen PREMIUM, ktorý získal pre družstvo minimálne troch nových členov (okrem členov, ktorých získal pri postupe do členstva PREMIUM),

  • každý kto podal prihlášku do družstva a zaplatil členský vklad vo výške minimálne 500 eur.

(Na postup do skupiny GOLD je potrebné splniť iba jednu z uvedených podmienok.)

 

Výhody členstva:

  • podiel na zisku,

  • výhodnejšie ceny pri nákupe v eshope www.dobrezoslovenska.sk,

  • možnosť získať províziu z nákupov iných členov zapojením sa do nášho sieťového marketingu.

  • možnosť stať sa DZS GOLD PARTNEROM – viac informácií, ako sa stať DZS GOLD PARTNEROM poskytujeme len členom BASIC, PREMIUM alebo GOLD.