Naši obchodní partneri
AquaCity.jpg
Exisport.jpg
Exisport-zdravsie-Slovensko.jpg
Hotel-Kukucka.jpg
Humno.jpg
MAX.png
Nestville.png
Peugeot.jpg
Rodeny-slovak.jpg
SuperDRIVE.jpg
AquaCity.jpg
Exisport.jpg
Exisport-zdravsie-Slovensko.jpg
Hotel-Kukucka.jpg
Humno.jpg
MAX.png
Nestville.png
Peugeot.jpg
Rodeny-slovak.jpg
SuperDRIVE.jpg
Aktuálne máme dostnupné na eshope len niektoré produkty. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Lekáreň - licencia

Prevádzkovateľ internetového výdaja

Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok v internetovej lekárni DOBREZOSLOVENSKA.SK zabezpečuje Lekáreň BUDOVATEĽSKA, poskytovateľ lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni (licencia č.3568/2015/OZ-HAR). Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: P90888160301.

Držiteľ: Dobré zo Slovenska, družstvo, Budovateľská 34, 080 01 Prešov, IČO 45 979 154, DIČ 2023176870, IČ DPH SK2023176870 zapísané v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Dr, vložka č. 10161/P.

Výdaj liekov sa uskutočňuje v zmysle povinností vyplývajúcich z §22ods.8 zákona č.362/2011Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Zápis do zoznamu subjektov vykonávajúcich internetový výdaj od 2.2.2015.

http://www.sukl.sk/sk/inspekcia/lekarenstvo/internetovy-vydaj-liekov-a-zdravotnickych-pomocok/zoznam-subjektov-vykonavajucich-internetovy-vydaj?page_id=3426

Kontakty:

  • Emailové objednávky: lekaren@dobrezoslovenska.sk
  • Adresa lekárne: Lekáreň BUDOVATEĽSKA, Budovateľská 34, 080 01 Prešov
  • Otváracie hodiny pre osobný odber: Po-Pi 7:30 - 17:00

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok zabezpečujúci internetový výdaj je povinný:

a) vydať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus,
b) zverejňovať a dodržiavať počas celej doby jeho zabezpečovania na svojom webovom sídle podmienky internetového výdaja, a to:
1. informáciu o internetovom výdaji vrátane obmedzenia podľa písmena a),
2. informáciu o ponúkanom sortimente liekov a zdravotníckych pomôcok, ich cene, nákladoch spojených s internetovým výdajom a informáciu o celkovej cene za objednaný sortiment,
3. informáciu o lehote, počas ktorej je viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
4. informáciu o práve objednávateľa odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je internetový výdaj,
5. meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, ak internetový výdaj zabezpečuje fyzická osoba,
6. názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ako aj meno a priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak internetový výdaj zabezpečuje právnická osoba,