Filozofia

Dobré zo Slovenska, družstvo považuje za dôležité vyrábať produkty na domácej Slovenskej pôde, a tým zaručiť ich pôvod, kvalitu a zloženie - domáce produkty pod značkou Dobré zo Slovenska vyrábané na Slovensku.

Naša spoločnosť je zameraná nielen na obchod a marketing, ale aj filantropiu, a to formou finančných príspevkov z každého predaného produktu Dobré zo Slovenska, ktoré budú venované Nadácii Dobré zo Slovenska, zameranej na podporu výhradne na Slovensku. Patrónkou Nadácie Dobré zo Slovenska je Katka Knechtová.

Medzi naše marketingové aktivity patrí aj projekt O zdraví s Karolom Farkašovským vo vlastnej produkcii vysielaný Slovenskou televíziou. Karol Farkašovský je priateľom Nadácie Dobré zo Slovenska a podporuje tento projekt svojou osobnosťou, hlasom a tvárou.